Драги љубители на животните, драги сограѓани! Споделете го овој апел, испечатете го и залепете го во влезовите од зградите во кои живеете.

Пиротехничките средства се опасни не само за животните, туку и за луѓето што ги користат.

Да имаме мирни празници, да се грижиме за здравјето и безбедноста на сите!

Извор: ФБ –  EDEN Animals