Почетна ЕКО Колумна КАКО И КОГА Е ЗАПОЧНАТО СОЗДАВАЊЕТО НА УНИВЕРЗУМОТ!

КАКО И КОГА Е ЗАПОЧНАТО СОЗДАВАЊЕТО НА УНИВЕРЗУМОТ!

0
123

Леонид Георгиев

КАКО И КОГА Е ЗАПОЧНАТО СОЗДАВАЊЕТО НА УНИВЕРЗУМОТ!

Кога е создаден универзумот? Кога започнало создавањето на светот во кој живееме? Како и кога се формирани  планетите и кога започнал животот на земјата? Ова се прашања кои често секој си ги поставувал и би сакал да дознае. Има многу теории за создавање на универзумот, па ќе се обидеме да сублимираме и да Ви претставиме еден дел.

Создавањето на Универзумот започнало со првите брзи примордијални честици, што резултирале за брзо ширење на Универзумот. Примордијалните честици кои се остатоци од Мултиверзумот кои што постоеле 120 Трилиони години пред Биг Бенгот како екстремно временски брзи честици, го започнале со процесот на создавањето Универзумот низ следниве фази:

1 фаза – Пред 13.800.000.000 години – во првата фемтосекунда се појавува големата експлозија или таканаречен Биг Бенг како резултат на тоа што просторот и времето стануваат различни димензии.

Фото-илустрација: првата фемтосекундана појавата големата експлозија или таканаречен Биг Бенг

 

2 фаза – Пред 13.800.000.000 години – во првите секунди Универзумот станува непроценливо жежок и дензичен, поради гравитациската сингуларност.

Фото-илустрација: првите секунди  кога Универзумот станува непроценливо
жежок и дензичен поради гравитациската сингуларност
 3 фаза – Пред 13.800.000.000 годиниво првата минута Квантум ефектите резултираат во ситни дензични флуктуации во Ширечкиот Универзум.

 

Фото-илустрација: првата минута Квантум ефектите резултираат во
ситни дензични флуктуации во Ширечкиот Универзум

 

4 фазаПред 13.800.000.000 годинипрвите 2 часа, гравитацијата почнува да се одделува од другите сили на Универзумот и почнува да се шири на целиот Универзум.

Фото-илустрација: првите 2 часа, гравитацијата почнува да се одделува од другите сили на Универзумот и почнува да се шири  на целиот Универзум 

5 фаза – 300.000 години по Биг Бенг, или пред 13.799.700.000. Во ова време, започнува инфлацијата која влијае Универзумот да се шири и да се лади со фактор 100.000.

6 фаза – Пред 13.799.000.000 години – Електромагнетите и слабите сили почнуваат да се одделуваат.Четвртите фундементални сили почнуваат да се раздвојуваат и оддалечуваат на најдалечните краеви на Космосот.

 

7 фаза – Материјата ја надминува Антиматеријата, во уништувачкиот (annihilation) процес.

8 фаза – 100.000 години подоцна, или пред 13.799.600.000, Кварковите се комбинираат во први протони и неутрони, резултирајки со тоа што првите (particles)честици подоцна ќе ги направат првите атомски нуклеи.

9 фаза – Космичката Неутрино Позадина се создава, од овој поинт, Универзумот е веќе неколку светлосни години поширок,односно 789 милиони светлосни години.

 

10 фаза-ПримордијалнитеНуклеосинтези почнуваат со најсветлите атомски нуклеи формирајки резултатни протони и неутрони.

11 фаза – Електроните почнуваат да се комбинираат со нуклеи за да ги формираат првите атоми.

12 фаза – Универзумот почнува да е транспрарентен и космичката микробранова позадина е формирана.

 13 фаза – Во периодот од пред 13.799.400.000 до 13.450.000.000 години, првите ѕвезди почнуваат со нуклеарна фузија. Овие ѕвезди се доста масивни во нивната димензија од денешните, и траат само неколку милиони години.

 

14 фаза – Пред 13.449.000.000 години се формираат првите квазари.

15 фаза – Пред 13.400.000.000 години. Првите знаци на мали галаксии се формираат, заедно со супермасивни црни дупки.

16 фаза – Пред 13.399.00.000 години формирана е најстарата значајна Галаксија – GN-z11. Што е само 4000 светлосни години голема.

 

Фаза 17 – Пред 13.197.000.000 години. GRB 090423 се забележува првиот значаен најстар Гама-Зрак.

 

Продолжува. . .

Извор:https://www.youtube.com/watch?v=106SrkrhXKY&ab_channel=HarryEvett

Подготвил: Леонид Георгиев