Движење на екологистите на Македонија – ДЕМ, на Годишно изборно собрание

Движењето на екологистите на Македонија – ДЕМ, на 23 март 2019 година ќе одржи Годишно редовно изборно Собрание.
Собранието на ДЕМ ќе се одржи во Охрид.