Скопската почва загадена со тешки метали!

Резултатите од земените мостри покажуваат загрижувачки бројки за количините на тешки метали во почвата во скопско, поточно во селото Стајковци. Испитувањата на зелка, морков и целер, земени од селото Стајковци, а кои се направени во референтна лиценцирана лабораторија во Велес, покажале дека арсенот е застапен меѓу 12-16 пати повеќе од дозволеното и тоа во целерот.

Ненад Коциќ од „Вила Зора“ од Велес објаснува дека испитувањата се направени врз основа на препораките на експертите за она што најмногу има сомневање олово, кадмиум и арсен.

“Морам да кажам дека првите два елементи, олово и кадмиум, не се над максимално дозволените граници и нивното присуство во почвата и во растенијата се во прифатливи граници, додека пак концентрациите на арсенот во почвата се загрижувачки со евидентиран 1,5 пат над дозволеното и за жал многу големо присуство на арсенот во одередени испитувани растенија. Мострите се земени од земјоделци во скопскиот регион. Заклучокот од Тетово, Кавадарци и Скопје се повторува дека навистина Македонија има проблем во индустриските подрачја со загаденоста на почвата со тешки метали, дека одредени земјоделски производи се навистина токсични по здравјето на луѓето и дека е крајно време да се преземат конкретни мерки во смисла на намалување на загадувањето на почвата а со тоа создавање на услови за присуството на здрава храна“, вели Коциќ.

Извор: Порта 3

Целиот текст може да види на следниот линк: https://www.porta3.mk/skopskata-pochva-zagadena-so-teshki-metali/