Хуманоста и креативноста немаат граница, а „Ѕидот на љубезноста“ е прекрасен пример за тоа. Во Шведска на еден таков ѕид пишува: „Земете јакна, ако ви треба. Оставете една ако сакате да помогнете“.