Пролетта полека пристигнува и во нашите краишта. Покрај кокичињата и качунките, како едни од првите предвесници на пролетта се ластовичките и штрковите. Штрковите веќе пристигнаа во Грдовци – Кочанско.

 

Фото: ФБ статус на Венцо Донев