Пролетта пристигна во Скопје, а со неа и снегот. Март со сто лица.