Paulownia Bellisima – дрво на иднината во битката против аерозагадувањето

Во битката за заштита на животната средина и природата и битката за чист воздух, природата регрутира и свои борци. Paulownia Bellisima, е еден од тие исклучителни примероци.


Paulownia Bellisima – е листопадно дрво кое е високо отпорно и не знае за болест. Годишно расте 3 – 4 метри, што е непојмливо фантастично. Високата продуктивност и квалитетот на дрвната маса го направија бесценето. Се употребува во сите индустрии (IKEA се базира на него), а пред се во бродоградбата, ексклузивен мебел, палети за греење поради енормо високата енергија при согорување.

Ова дрво со своите листови прави големи ладовини, а апсорпцијата на СО2, во однос на другите дрва е 10 пати поголема! Цветовите му се убави и медоносни, со богати антиоксиданси.

Текстот е превземен од www.interior.mk

Целиот текст на следниот линк: http://interior.mk/paulownia-bellisima-drvo-na-idninata-i-spas-za-nashata-enormna-zagadenost/?fbclid=IwAR08B6ffkc-Lva1Ej3wpe6gh_c3qbrzI5_6l9xRK0gBOdM9wCDZKNvm8-XQ