Познатите музеи во главниот град на Франција преземаа итни мерки откако се излеа реката Сена и нивото на водата достигна 5,4 метри над дозволеното.

Патиштата и сите патишта по должината на реката веќе беа поплавени пред неколку дена и беа затворени за сообраќај.

Метеоролозите предвидуваат дека нивото на водата ќе продолжи да расте до сабота, кога се предвидува да достигне околу 6,2 метри над дозволеното, бидејќи водата се зголемува со стапка од околу 2 cm на час.

Ова значи дека нивото на Сена ќе ја надмине состојбата од 2016 година кога достигна 6,1 метри на дозволеното и со тенденција да се движи кон најголемото ниво кое било забележано во 1910 година и изнесувало 8,6 метри, а се бележи како „поплава на векот.“