Акција на “Зелените херои” од градинката Димче Мирчев од општина Велес по повод Денот на пролетта и екологијата.

Благодарение на малите Зелени еко херои, нивните воспитувачки и родители, беше собран електричен отпад кој успешно заврши на рециклирање.

Малите зелени херои веќе знаат дека електронскиот отпад не е само куп непотребни предмети што треба да завршат на депониите, туку има своја вредност, и со правилно селектирање може да се искористи, преработи и помалку да ја загадува животната средина.

И верувале или не, сето ова го научија низ игра и забава и веќе го применуваат!

Еко зелени херои само напред!

Градинката Димче Мирчев беше прогласена за еден од најдобрите собирни центри во објект на градинка во општина Велес за изминатата 2020 година, и посветено продолжуваат да работат и понатаму како наши партнери во едукативната мисија за чиста и здрава животна средина.

Превземено од ФБ на Нула Отпад