НУЛА ОТПАД , Црвен Крст на РМ и СОС Детското село заедно за РЕУПОТРЕБА на е – отпад !!!

 

Продолжуваат активностите на НУЛА ОТПАД, овојпат, во соработка со Црвен крст на Република Македонија и СОО Детското село, со настанот, кој ќе биде одржан на 22. 05. 2018 година, со почеток во 11: 00 часот, во просториите на Црвен крст на Република  Македонија, Булевар Кочо Рацин бр.13,  (ПРЕСС САЛА).