Начекана маскирна риба!

Во морските води кај Египет снимена е риба која ретко се гледа, која ја нарекуваат и морска ѕвезда.

Овој редок вид на риба, има способност за брза камуфлажа во морскиот песок, и многу тешко се приметува кога ќе се закопа во песокот. На овој начин закопана во песокот таа го ловат својот плен.

Рибата викана Морска ѕвезда, припаѓа на семејството “Uranoscopidao”  и живее во плитка и солена вода. Имаат необичен изглед со поставени очи на врвот од главата и усти превртени нагоре.