Министерството за животна средина: Дрисла не се занимава со увоз на отпад

Од  ,,ДРИСЛА‘‘ денес со официјално соопштение за добиено мислење од Министерството за животна средина.

Во соопштението издадено на 22.03.2019 година се истакнува дека “Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија нема издадено дозвола ниту согласност за увоз на отпад на правниот субјект ДДКО ДРИСЛА СКОПЈЕ ДОО”.

Со овој документ Министерството потврди дека Дрисла не се занимава со увоз на отпад.