ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ – ЕКО АКЦИЈА НА НУЛА ОТПАД И ЦРВЕН КРСТ

Црвен крст на РМ на 31.10.2018 година организира отворен ден и целосно вклучување на сите вработени и волонтери кои ќе се слободат од своите неисправни уреди на правилен начин, а за кои Нула Отпад предвидува ваучер, дел од долгогодишна соработка со TehnoMarket Makedonija.

Од тука иницијативата е вработените и волонтерите да не го искористат иститот, туку  да го пренаменат во донација и помош за купување на уред кој е неопходен во едно семејство или лице кое е во социјален ризик.

Се покануваат  сите граѓани да помогнат и да дадат свој придонес  со стар неисправен уред, за да се собере поголема сума и со исправен уред кој ќе значи многу да се израдува некое семејство.

ЕКО ЛИНИЈАТА 070 236 000 е отворена !!!