Околу 700 метри кубни смет беа собрани деновиве од дивата депонија во близината на армискиот полигон Криволак, активност за расчистување, која е дел од програмата за заштита на животната средина на општината Неготино. Изведувач на работите беше фирмата „Ас машини“, чии работници ги кренаа сметот и шутот од околу 700 метри кубни од дивата депонија и ги дислоцираа на градската депонија „Бучето“, во близината на селото Дуброво. Средствата за расчистување на дивата депонија се обезбедени од буџетот на општината Неготино, а и за тековнава година се предвидени финансии за продолжување со активностите. Од локалната самоуправа апелираат до месното население од Криволак, но и до сите граѓани на општината Неготино, сметот и шутот да го исфрлаат само на градската депонија. Комуналните редари секојдневно се присутни на терен и секој што ќе биде регистриран да фрла смет и шут на несоодветни места, за тоа ќе биде казнет во согласност со законските прописи.

Извор: https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/republika/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%83-700-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b4/