20 ИНТЕРЕСНИ ЕКО ФАКТИ!

 1. Ѓубрето во депонија останува околу 30 години.

 2. Во просек човек дневно фрла околу 2 килограми ѓубре.

 3. Еден автобус = 40 автомобили!

 4. Повеќе од 1/3 од целокупната енергија се користи во домашни услови.

 5. Едно семејство на годишно ниво фрла просечно 44 килограми пластика.

 6. Секој од нас на годишно ниво троши повеќе од 30 000 литри вода.

 7. 1 литар гориво ослободува приближно 5.3 килограми јаглерод диоксид во воздухот.

 8. Енергијата што се штеди, доколку се рециклира едно стаклено шише е еднаква на енергија што се троши за да биде вклучена една стандардна сијалица четири часа.

 9. Рециклираната хартија заштедува 64% повеќе енергија отколку новопроизведената.

 10. 1 тон рециклирана хартија може да спаси 17 дрвја.

 11. Количеството на дрво и хартија што го фрламе е доволно за да загрееме 50 милиони домови за 20 години.

 12. Земјата е 2/3 вода, но изворите на чиста вода претставуваат една стотина од еден процент.

 13. Потребно е 90% помалку енергија за рециклирање алуминиумски конзерви отколку за создавање на нови.

 14. 84 % од отпадот во домаќинствата може да се рециклира.

 15. Секоја година милијарди искористени батерии се фрлени во САД. Ова претставува 88% жива и 54% од кадмиумот депониран во нашите депонии.

 16. Околу само 10 проценти од секоја депонија може да се исчисти.

 17. Крзнестите палта често доаѓаат од загрозени животни, најдобро е да не се купуваат.

 18. Еден литар моторно масло може да загади до 2 милиони литри вода.

 19. Интересен пример за водата што ја користиме секојдневно:

 • 20 – 40 литри за тоалет,

 • 90 – 120 литри за када,

 • 80 – 100 литри за 10-минутен туш,

 • машината за перење користи 95 – 150 литри,

 • машина за миење садови користи 34 – 45 литри.

 1. Интересен пример за тоа колку време е потребно за разградување на следново:

 • пластика – 500 години,

 • алуминиумски конзерви – 500 години,

 • органски материјали – 6 месеци,

 • памук и хартија – 6 месеци.